Puppy's - Puppies

Onze werkwijze - Our method:

 • Alle puppy's zijn van kampioensafstamming met een internationaal erkende stamboom van Sint-Hubertus. (FCI).
 • De puppy's groeien op in een huiselijke sfeer.
 • We geven alle hondjes een garantie van twee jaar.
 • Alles is onder toezicht van een dierenarts die de nodige controle uitoefent.
 • Neem gerust met ons contact of kom eens kijken, dit alles zonder enige verplichting. We geven u graag de nodige informatie over eten en onderhoud van een Bobtail.
 • Nu en dan hebben wij puppy's.
 • Alle dieren zijn gecontroleerd op:
  oogafwijking: PRA, CAT,...
  DNA getest op ouderschap
  DNA getest: EIC, PCD, AH, AC, MDR1
  HD & ED (heupdysplasie & elleboogdysplasie)
 • All puppies are of champions origine with an internationally recognized Sint-Hubertus pedigree (FCI).
 • The puppies are born at home and grow up in a domestic atmosphere.
 • We give all puppies a two-year warranty.
 • Everything is supervised by a veterinarian who exercises the necessary control.
 • Please feel free to contact us or come and have a look, all without any obligation. We are happy to provide you with the necessary information about feeding and maintenance of a Bobtail.
 • Every now and then puppies are born.
 • Older animals are all checked for:
  eye diseases: PRA, CAT,...
  DNA tested for parentage
  DNA tested for: EIC, PCD, AH, AC, MDR1
  HD & ED

© Bobtailgarden "Of Snowboot Bears" - Website design: Dogsite.be